Korupcija je naš najveći neprijatelj


Iskrivljenom sistemu odgovara kolaps obrazovanja, etike, morala i zato je važno da ne dozvolimo da sa nama manipulišu. Korupcija je naš najveći neprijatelj, društvo smo kojem su potrebne promjene.
Mi ne želimo pristati na iskrivljeni sistem vrijednosti, a vi?
Ne pristaj i bori se protiv korupcije! ✊
Share: