ROOIBUSH STRAWBERRY
CREAM

(ovaj čaj čini jedinstveni voćni buket od jagode i krema u kombinaciji sa finim dijelovima rooibosa)