Šta smo to konkretno uradili?

Kreirali digitalne platforme na Facebook-u, Instagramu, TikTok-u i Youtubu na kojima svakodnevno objavljujemo sadržaje kojima rušimo izmišljeni nacionalizam i razvaljujemo nepravdu. 

Okupili oko 83.000 osoba na društvenim mrežama koje aktivno prate naš rad, dok je doseg našim objava na polugodišnjem nivou u prosjeku 7 miliona.

Pokrenuli inicijativu za rješavanje sistema primarne zdravstvene zaštite žena u Gradu Tuzla nakon što čitavu 2021. godinu nije radio mamograf u Domu zdravlja Tuzla a odgovorni nisu željeli rješiti problem. 

Okupili oko 83.000 osoba na društvenim mrežama koje aktivno prate naš rad, dok je doseg našim objava na polugodišnjem nivou u prosjeku 7 miliona.

Osigurali predulsove da Vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa partnerima nabavi novi mamograf za Dom zdravlja Tuzla.

Tužilaštvu Tuzlanskog kantona dostavili prijavu zbog nefunkcionisanja sistema primarne zdravstvene zaštite žena u Gradu Tuzla.

Organizovali uličnu akciju „upisivanja u knjigu žalosti“ gdje su se građani imali priliku osvrnuti na korupciju u Domu zdravlja Tuzla.

Organizovali okupljanje građana na Trgu Slobode u Tuzli. Okupljanjem poslali poruku da građani Bosne i Hercegovine neće nasjedati na nacionalističke tenzije političara u Bosni i Hercegovini.

Uspješno izmjenili zakonsku regulativu na Skupštini Tuzlanskog kantona zahvaljujući kojoj je Dom zdravlja izgubio monopol nad mamografskim pregledima žena u Tuzli. U ranijem slučaju zbog namjernog kreiranja nefunkcionalnog sistema u Domu zdravlja koji je bio jedina ustanova u kojoj su žene putem zdravstvenog osiguranja mogle ostvariti pregled pacijentice su namjerno se slale u privatne ustanove.

Pokrenuli proceduru za reformu Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Željeli smo zakonski osigurati da neakreditovane visokoškolske ustanove ne mogu izdavati diplome kao i da se jasno definiše rok za izdavanje akreditacije. Također smo željeli osigurati da o osnivanju novih visokoškolskih ustanova ne odlučuje Vlada Tuzlanskog kantona nego Skupština Tuzlanskog kantona čime se osigurava transparentnost procesa kao i kvalitetnija revizija. Također, željeli smo formirati inspekciju za visoko obrazovanje koja bi nadgledala zakonitost rada visokoškolskih ustanova na Tuzlanskom kantonu.

Organizovali uličnu akciju kojom smo prikupili snažnu podršku građana za reformu visokog obrazovanja.

Organizovali nekoliko desetina sastanaka i snimili veliki broj videa kojima smo tretirali važnost reforme visokog obrazovanja na TK-a.

Po prvi puta u historiji za isti stol na zajedničkom sastanku okupili predstavnike Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine.

Delegirali i zagovarali inicijativu za Izmjene Zakona o visokom obrazovanju TK-a koje su na kraju u potpunosti usvojene od strane Skupštine Tuzlanskog kantona.

Podržali aktivnosti u inicijativi za zabranu izgradnje mini hidrocentrala u FbiH koja je na kraju uspješno usvojena.

Pokrenuli inicijativu za spas planine Konjuh. Uočili da zakonske regulative koje regulišu sistem zaštite planine Konjuh nisu kvalitetno napisane te da iste omogućavaju snažnu devastaciju najvažnijeg ekosistema sjeveroistočne Bosne. Uočili da sistem nadzora planine Konjuh nije kvalitetno regulisan, da uposlenici zaštićenog pejzaža Konjuh nemaju adekvatne ovlasti kao ni uslove rada. Ustanovili da se velike količine drveta nezakonite izvoze sa planine i odlaze na crno tržište.

Na širem prostoru planine Konjuh postavili table kojima smo pozvali građane da dojave informacije o nelegalnim sječama čime smo upostavili jednu vrsti sistem nadzora planine Konjuh. Prijave smo proslijeđivali inspekcijama.

 

Održali nekoliko desetina sastanaka i snimilio veliki broj digitalnih sadržaja na temu zaustavljanja nelegalne sječe na prostoru planine Konjuh.

U Tuzli, Živinicama i Banovićima realizovali potpisivanje građanske inicijative sa zakonskom osnovom kojom smo tražili podršku građana za izmjene i dopune zakona o proglašenju dijela planine Konjuh zaštićenim pejzažom. Navedenom inicijativom smo željeli zabraniti sječu šume na prostoru planine zaštićenog pejzaža Konjuh.

Uputili u Skupštinsku proceduru inicijativu za izmjene i dopune Zakona o proglašenju dijela planine Konjuh zaštićenim pejzažom u kojoj tražimo zaustavljanje sječe šume u Zoni B ZP „Konjuh“.

Trenutno zagovaramo izmjene Zakona kojima želimo spasiti planinu Konjuh i zaustaviti devastaju najvažnijeg ekosistema u sjeveroistočnoj Bosni.

Objavili čitav niz video sadržaja u kojima razotrkivamo nezakonite radnje upravnog odbora i direktora Doma zdravlja Tuzla.

Stvorili pritisak zahvaljujući kojem je smjenjen direktor Doma zdravlja Suad Bijedić.

Otkrili da trenutni v.d. direktor ne ispunjava uslove da bude direktor.

Podnijeli inicijativu za formiranje zdravstvenih savjeta Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH. Inicijativa usvojena i implementirana.

Zajedno sa aktivistima iz Vlasenice ušli u borbu za zaustavljanje izgradnje fabrike za hemijsko-termičku obradu plastike u Vlasenici koju trenutni načelnik Vlasenice uz podršku Ruskog investitora planira izgraditi u centru grada.

Prva organizacija iz Federacije Bosne i Hercegovine koja je organizovala mirno okupljanje Republici Srpskoj zajedno sa aktivistima iz Vlasenice. Na mirnom okupljanju prisustvovalo oko 800 osoba.

Zajedno sa aktivistima iz Vlasenice zaustavili izgradnju fabrike za hemijsko termičku obradu plastike.

Zajedno sa još sedam drugih organizacija iz Bosne i Hercegovine osnovali Savez za šume.

Putem najzačajnijih evropskih i svjetskih medija kao što su The Economist i ZDF govorili o stanju u Bosni i Hercegovini i borbi Karton revolucije.

Govorili pred Savjetom Evrope u Briselu o borbi Karton revolucije i stanju u Bosni i Hercegovini.

Učestvovali na Forumu za demokratiju u Kopenhagenu.

Govorili pred Savjetom Evrope u Briselu o borbi Karton revolucije i stanju u Bosni i Hercegovini.

Govorili o stanju u Bosni i Hercegovini i borbi Karton revolucije sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Ambasadorom Evropske Unije u Bosni i Hercegovini, zastupnikom u Bundestagu, američkim senatorima i članovima parlamenta Velike Britanije.

Razotkrili da je univerzitetski profesor Muris Đug kao član Savjeta za sport Tuzlanskog kantona i Komisije za vrednovanje sportskih stipendija Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona izvršio prilagođavanje kriterijuma za ocjenu sportskih stipencija, sam sebe prijavio na javni konkurs, sam sebe oscijenio najvišom ocjenom i sam sebi zloupotrebljavajući položaj osigurao sportsku stipendiju u najvišoj vrijednost za nastup na ribolovnom takmičenju na kojem nije ostvario nikakakv značajniji rezultat. Tadašnji Ministar kulture, sporta i mladih TK-a je smjenio profesora Đuga sa svih savjetodavnih funkcija i komisija u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade TK-a.

Uklonili uvredljive grafite kojima se sa mržnjom govorilo o genocidu u Srebrenici.

Ukazali na štetnost i pokrenuli inicijativu za zaustavljanje online nastave na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli koja je uspješno realizovana.

Pokrenuli incijativu za uvođenje online prijave ispita na Univerzitetu u Tuzli čime smo zaustavili korupcione radnje i nezakonite tokove novca prilikom naprate prijava za ispite i semestralnih listova na Univerzitetu u Tuzli.

Koristeći pritisak javnosti primorali Grad Tuzlu da završi višemjesečno renoviranje Rudarske ulice na Ircu.

Izborili se da građani mjesne zajednice Kreka/Krojčica dobiju ogradu na sportskom igralištu i pokrenuli inicijativu za izgradnju potpuno novog igrališta prilagođenog i osobama sa invaliditetom.

Pokrenuli medijski pritisak i održali sastanke sa Ministricom zdravstva Tuzlanskog kantona koji je rezultirao pokretanjem postupka za nabavku linarnog akceleratora za najteže oboljele pacijente na Univerzitetsko kliničkom centru u Tuzli.

Podržali proteste pravda za Dženana i Davida u Sarajevu.