Najbrže rastući aktivistički pokret

Karton revolucija.

Nastali smo kao odgovor običnih mladih ljudi na trenutno stanje u državi i želju da kroz konkretan aktivizam ukažemo na kriminal, kriminogene ljude i nepravdu koja nas okružuje. Borimo se za državu zasnovanu na pravdi i istini koristeći snagu medijskog pritiska, konkretnih uličnih akcija i drugih demokratskih metoda.